28 Haziran 2021 Pazartesi

Sürdürülebilir kalkınma için 17 hedef (Hürriyet Gazetesi, 28 Haziran 2021)

 

   Sürdürülebilir kalkınma için 17 hedef

İklim krizi, çevre kirliliği, ormansızlaşma, gelir adaletsizliği ve eğitimde fırsat eşitsizliği gibi problemler tüm dünya vatandaşları için yakıcı sorunlar... Bu sorunlar aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı ve tedarik zincirini de tehdit ediyor. Tüm bunların üstesinden gelmek için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortaya konan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi hem devletler hem şirketler hem de vatandaşlar için çok önemli bir yol haritası oluşturuyor.


Gelir adaletsizliği, iklim krizi, eğitimdeki fırsat eğitsizliği, barınma ve sosyal sorunlar. Hepsi son dönemde tüm dünya insanları için gittikçe daha da büyüyen problemler haline geldi. Sosyal sorunların yanında hızla artan çevresel felaketler de insanlar için yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Bu konuda devletlere, şirketlere ve tüketicilere büyük roller düşüyor. Özellikle ormansızlaşma, çevrenin kirletilmesi, gelir dağılımı, aşırı betonlaşma, karbon salınımı, eğitim ve adalet gibi konularda adım atılmazsa daha zor günler bizi bekliyor.

EYLEM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde bir yol haritası çizen 17 madde de tüm bunlar için elzem. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olarak nitelendiriliyor.

REHBERLİK EDİYOR

‘HERKESİN ORTAKLIĞINA İHTİYACIMIZ VAR’

Bİrleşmİş Milletler’in öncü kalkınma ajansı olan UNDP, 170’ten fazla ülke ve bölgede çalışmalar yapıyor. 2016’da yürürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da 15 yıl boyunca UNDP politikasına ve finansmanına rehberlik edecek. UNDP, “Stratejik planımız yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski, ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlara yoğunlaşmıştır. UNDP, hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine destek sağlar. Gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesi için hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortaklığına ihtiyacımız var” diyor.

1- Yoksulluğa son
2- Açlığa son
3- Sağlık ve kaliteli yaşam
4- Nitelikli eğitim
5- Toplumsal cinsiyet eşitliği
6- Temiz su ve sanitasyon
7- Erişilebilir temiz enerji
8- İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
9- Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
10- Eşitsizliklerin azaltılması
11- Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
12- Sorumlu üretim ve tüketim
13- İklim eylemi
14- Sudaki yaşam
15- Karasal yaşam
16- Barış, adalet ve güçlü kurumlar
17- Amaçlar için ortaklıklar

GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNEREK ÜRETMEK

Sürdürülebilirlik, tanım olarak, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Başka bir ifadeyle, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA REKABET GÜCÜ İÇİN PROJE

UNDP’nin Türk hükümetine verdiği proje bazlı destek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gibi dezavantajlı bölgelerin özellikle rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor. Bölgedeki rekabet gücünün, özellikle organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerjiler konusunda verilen teknik desteklerle sağlanması amaçlanıyor. Cinsiyet eşitliği, bu programların her zaman en önemli bileşeni. Aynı zamanda gençlerin sosyo ekonomik sorunlarına da özel bir önem veriliyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğdu. Amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmak. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, onur kırıcı yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere 2000 yılında küresel seferberlik başlatan Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin yerini aldı. BKH’ler, diğer kalkınma önceliklerinin yanı sıra, aşırı yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırma, ölümcül hastalıkları önleme ve tüm çocukların ilköğretim görmesini sağlamaya dönük, üzerinde evrensel uzlaşma olan, ölçülebilir hedefler koymuştur.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015 yılında Paris İklim Değişikliği Konferansı COP21’de varılan tarihi anlaşma ile aynı döneme rastlamıştır. Mart 2015’te Japonya’da imzalanan Afet Riskinin Azaltılması için Sendai Çerçevesi ile birlikte bu anlaşmalar, karbon emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliği ve doğal afet risklerini yönetmek ve olası bir krizden sonra yeniden ayağa kalkmak için ortak standartlar ve ulaşılabilir hedefler kümesi sağlıyor.

Hürriyet Gazetesi (28 Haziran 2021)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder